குடுகுடு...தர்ர்ர்ர்றேன்

ஒரு தவளை, இன்னொரு தவளைக்கு கடன் கொடுத்திருந்தது....


கொடுத்த கடனை திரும்பக்கேட்டது இப்படி...

"குடுகுடுகுடு குடுகுடு குடுகுடுகுடு..."


கடன் வாங்கியிருந்த மற்றொரு தவளை சொன்னது, "தர்ர்ர்ர்றேன்...தர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்றேன்..."

- அடிக்கடி மிமிக்ரி பண்ணிக்காட்டும், எங்கள் நண்பரின் வித்தை இது...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home