காக்டெய்ல்

டீக்குடித்துக்கொண்டிருந்த நண்பனுக்கு திடீர் சந்தேகம்,
"டேய், 'காக்டெய்ல்'ன்னா என்னடா?"

பெப்ஸி குடித்துக்கொண்டிருந்த மற்றொருவன், "இதுதான்டா, 'காக்டெய்ல்'" என்றபடி, பெப்ஸியை டீயில் ஊற்றிவிட்டான்.

பால் திரிந்து, டீ பாழாகியது...(கவித கவித...)

1 Comments:

Blogger Agent 8860336 ஞான்ஸ் said...

கலக்கல்!
:-))

3:48 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home