நன்றி தினமலர்...

சென்ற சனிக்கிழமை தினமலர் 'டாட்காமில்'(31/12/05) தமிழ்ப்பூ பற்றி வந்திருந்தது என்று நண்பர்கள் சொன்னார்கள் (காசி, சந்தோஷ்). இதில் உள்ள ஒரு சிறு சம்பவத்துடன் முகவரியைத் தந்திருந்தார்கள்...

ரொம்ப சந்தோஷம்...

இந்த ப்ளாக்கின் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்குள்ளும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என் நண்பர்களுக்கும்...

அனைவருக்கும் என் நன்றி...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home